แนะนำสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

แนะนำสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 และภาพบรรยากาศการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะ 🎉🎉🥳🥳