หน้าแรก

โรงเรียนบ้านโคกตา

BAN KOKTA

SCHOOL

วิสัยทัศน์

“การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกตามีคุณภาพ เน้นคุณธรรม จริยธรรม มุ่งการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสร้างอาคารละหมาดให้แก่เด็ก

มาร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างอาคารละหมาดให้แก่เด็ก 10 วันเดือนซุลฮิจญะฮฺ เป็น 10 วันที่ดีที่สุด ในรอบปี เหมือนที่ สิบคืนสุดท้ายของรอมฎอน เป็นคืนที่ดีที่สุด ของทั้งสิบสองเดือน ดังนั้น จงทำความดีในคืนวันเหล่านี้ให้มาก ฮะดิษของท่านนบี ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า “ไม่มีการงานที่ดีใด ที่ดียิ่งกว่า การงานใน 10 วันนี้” ขออัลลอฮทรงตอบรับ ทุกการงานจากเจตนาที่ดีของท่านทุกคน

มารู้จักพรรคพวกที่ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตา

พักสักครู่ มารู้จักพรรคพวกที่ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตา รักใคร ชอบใคร เก็บไว้ในใจ แล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายนนี้นะคะ

นายบุญชู ราชสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา

กิจกรรมโรงเรียน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

วารสารประชาสัมพันธ์