หน้าแรก

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสร้างอาคารละหมาดให้แก่เด็ก

มาร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างอาคารละหมาดให้แก่เด็ก 10 วันเดือนซุลฮิจญะฮฺ เป็น 10 วันที่ดีที่สุด ในรอบปี เหมือนที่ สิบคืนสุดท้ายของรอมฎอน เป็นคืนที่ดีที่สุด ของทั้งสิบสองเดือน ดังนั้น จงทำความดีในคืนวันเหล่านี้ให้มาก ฮะดิษของท่านนบี ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า “ไม่มีการงานที่ดีใด ที่ดียิ่งกว่า การงานใน 10 วันนี้” ขออัลลอฮทรงตอบรับ ทุกการงานจากเจตนาที่ดีของท่านทุกคน

มารู้จักพรรคพวกที่ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตา

พักสักครู่ มารู้จักพรรคพวกที่ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตา รักใคร ชอบใคร เก็บไว้ในใจ แล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายนนี้นะคะ

นายบุญชู ราชสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา

กิจกรรมโรงเรียน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

1โครงสร้างหน่วยงาน
2ข้อมูลผู้บริหาร
3อำนาจหน้าที่
4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7ข่าวประชาสัมพันธ์
8Q&A
9social network
10แผนดำเนินงานประจำปี
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17E -Service
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
43การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

วารสารประชาสัมพันธ์