ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 10000
อนุบาล 23026563
อนุบาล 33833713
รวม อนุบาล68591276
ประถมศึกษาปีที่ 14542873
ประถมศึกษาปีที่ 24544893
ประถมศึกษาปีที่ 34353963
ประถมศึกษาปีที่ 457431003
ประถมศึกษาปีที่ 54935843
ประถมศึกษาปีที่ 670691394
รวมทั้งหมด37734572225

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565