ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านโคกตา

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1096240259
รหัส Smis 8 หลัก :  96020103
รหัส Obec 6 หลัก :  240259
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านโคกตา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  bankokta
ที่อยู่ :  หมู่ที่   1   บ้านโคกตา
ตำบล :  ปะลุรู
อำเภอ :  สุไหงปาดี
จังหวัด :  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :  96140
โทรศัพท์ :  073651209
โทรสาร :  073651209
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  1กรกฎาคม2466
อีเมล์ :  bkts@bkts.ac.th
เว็บไซต์ :  http://www.bkts.ac.th
Facebook :  โรงเรียนบ้านโคกตา
กลุ่มโรงเรียน :  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  เทศบาล ต.ปะลุรู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:     18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     1 กม.