ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสร้างอาคารละหมาดให้แก่เด็ก

มาร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างอาคารละหมาดให้แก่เด็ก

10 วันเดือนซุลฮิจญะฮฺ เป็น 10 วันที่ดีที่สุด ในรอบปี

เหมือนที่ สิบคืนสุดท้ายของรอมฎอน เป็นคืนที่ดีที่สุด ของทั้งสิบสองเดือน

ดังนั้น จงทำความดีในคืนวันเหล่านี้ให้มาก

ฮะดิษของท่านนบี ศอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า “ไม่มีการงานที่ดีใด ที่ดียิ่งกว่า การงานใน 10 วันนี้”

ขออัลลอฮทรงตอบรับ ทุกการงานจากเจตนาที่ดีของท่านทุกคน