กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีและมีสมาธิก่อนเริ่มเรียนหนังสือ