กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ.2565 เพื่อชี้แจงแนวทางต่างๆและการเรียนการสอนของนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบกิจกรรมภายในโรงเรียน อีกทั้งเป็นการพบปะครูประจำชั้น เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง