กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา มอบหมายให้นายคอเลด ยูโซ๊ะ ประธานโครงการ จัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยเชิญวิทยากร พี่ๆทหารชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ มาเล่นกิจกรรมและให้ความรู้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง