ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบุญชู ราชสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.narapeo.go.th/
http://www.narathiwat2.go.th/
http://www.narathiwat3.go.th/
http://www.krunaracoop.com/main/index.php
http://www.otep-nwt.go.th/
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240259
http://smss.bkts.ac.th/

เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ

Qrcode Bankokta

จำนวนผู้เข้าชม

61423
วันนี้วันนี้28
เมื่อวานเมื่อวาน107
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้320
เดือนนี้เดือนนี้2012
ทั้งหมดทั้งหมด61423
3.236.75.30

ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศโรงเรียนบ้านโคกตา ปีการศึกษา 2561
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


- จำนวนบุคลากรในโรงเรียนบ้านโคกตา

ลำดับที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
ผู้อำนวยการโรงเรียน 1
2
รองผู้อำนวยการโรงเรียน -
3
ข้าราชการครู (มีตัว) 36
4
ครูไปช่วยราขการ 1
5
ครูมาช่วยราชการ -
6
ลูกจ้างประจำ 2
7
พนักงานราชการ 8
8
ครูอัตราจ้าง 2
9
วิทยากรอิสลามรายชั่วโมง -
10
ลูกจ้างชั่วคาร(นักการภารโรง) -
11
พนักงานรักษาความปลอดภัย 3
12
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1
13
นักการภารโรง SP2 -
14
ครูวิทย์-คณิต SP2 -
รวมทั้งสิ้น
57

 

- จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามชั้นเรียนและเพศ

เพศ
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม
ทั้งสิน
ห้อง
อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ชาย
34 34 68 59 52 65 63 69 62 370 - - - - 438
หญิง
40 49 89 47 46 74 58 50 58 333 - - - - 422
รวม
74 83 157 106 98 139 121 119 120 703 - - - - 860
ห้อง
3 3 6 3 3 4 4 4 4 22 - - - - 28

 

 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2562