ผู้บริหารสถานศึกษา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.obec.go.th/
http://www.narapeo.go.th/
https://www.nara2.go.th/
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240259
http://www.krunaracoop.com/main/index.php
http://www.otep-nwt.go.th/

เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ

Qrcode Bankokta

จำนวนผู้เข้าชม

87923
วันนี้วันนี้56
เมื่อวานเมื่อวาน60
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้439
เดือนนี้เดือนนี้318
ทั้งหมดทั้งหมด87923
3.81.89.248

ภาพกิจกรรม

2564
วันที่ 18 ก.พ. 64 อำเภอสุไหงปาดี จัดพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ เนื่องในวันครู...
เปิด 333 ครั้ง
2-5
วันที่ 20/10/2563 นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา คณะครู...
เปิด 433 ครั้ง
2-3
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา...
เปิด 403 ครั้ง
2020-10-14-15-59-21
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายบุญชู ราชสุวรรณ ผอ.รร.บ้านโคกตา...
เปิด 425 ครั้ง
2020-08-13-15-30-36
วันนี้ 12 สิงหาคม 2563 นายบุญชู ราชสุวรรณ ผอ.รร.บ้านโคกตา...
เปิด 491 ครั้ง
2-2
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา...
เปิด 513 ครั้ง
10-3
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอสุไหงปาดี...
เปิด 512 ครั้ง
2562-4
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกตาได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ...
เปิด 612 ครั้ง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2021-02-15-14-42-20
ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณจำนวนนับ ประกอบการจัดการเรียนรู้...
เปิด 310 ครั้ง
2020-01-29-13-50-07
ชื่อเรื่อง :คู่มือการใช้รายงานการพัฒนาการวาดภาพระบายสี โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ศึกษา ...
เปิด 749 ครั้ง
2020-01-15-13-01-40
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา...
เปิด 753 ครั้ง
2020-01-02-15-50-19
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่...
เปิด 770 ครั้ง

ข่าวการศึกษา (ครูบ้านนอก)

Facebook โรงเรียนบ้านโคกตา