ผู้บริหารสถานศึกษา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.obec.go.th/
http://www.narapeo.go.th/
https://www.nara2.go.th/
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240259
http://www.krunaracoop.com/main/index.php
http://www.otep-nwt.go.th/

เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ

Qrcode Bankokta

จำนวนผู้เข้าชม

87911
วันนี้วันนี้44
เมื่อวานเมื่อวาน60
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้427
เดือนนี้เดือนนี้306
ทั้งหมดทั้งหมด87911
3.81.89.248

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกตาได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ จำนวน 239 คน ผู้กำกับและวิทยากร 34 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อยตำรวจชายแดนที่ 447 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส