ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบุญชู ราชสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.narapeo.go.th/
http://www.narathiwat2.go.th/
http://www.narathiwat3.go.th/
http://www.krunaracoop.com/main/index.php
http://www.otep-nwt.go.th/
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240259
http://smss.bkts.ac.th/

เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ

เอกสารเผยแพร่จำนวนผู้เข้าชม

43702
วันนี้วันนี้34
เมื่อวานเมื่อวาน35
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้301
เดือนนี้เดือนนี้414
ทั้งหมดทั้งหมด43702
54.160.19.155

ภาพกิจกรรม

2562-4
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกตาได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ...
เปิด 92 ครั้ง
2562-3
วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกตา...
เปิด 208 ครั้ง
3-5
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยทางโรงเรียนบ้านโคกตา...
เปิด 120 ครั้ง
2020-01-17-13-09-24
วันที่ 16 ม.ค. 63 อำเภอสุไหงปาดี จัดพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ เนื่องในวันครู...
เปิด 202 ครั้ง
2563-2
วันที่ 11 มกราคม 2563 นายบุญชู ราชสุวรรณ ผอ.รร.บ้านโคกตา...
เปิด 119 ครั้ง
2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายบุญชูราชสุวรรณ...
เปิด 257 ครั้ง
2562-2
วันที่  21 กันยายน  2562  นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา ...
เปิด 222 ครั้ง
2-2562
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒   นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต ๒ ...
เปิด 241 ครั้ง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2020-01-29-13-50-07
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดทัศนศิลป์พาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ศึกษา...
เปิด 200 ครั้ง
2020-01-15-13-01-40
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา...
เปิด 255 ครั้ง
2020-01-02-15-50-19
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่...
เปิด 225 ครั้ง
pikul
เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ...
เปิด 684 ครั้ง

ข่าวการศึกษา (ครูบ้านนอก)

Facebook โรงเรียนบ้านโคกตา