ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบุญชู ราชสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.moe.go.th/
http://www.obec.go.th/
http://www.narapeo.go.th/
http://www.narathiwat2.go.th/
http://www.narathiwat3.go.th/
http://www.krunaracoop.com/main/index.php
http://www.otep-nwt.go.th/
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1096240259
http://smss.bkts.ac.th/

เว็บไซต์หน่วยงานอื่นๆ

เอกสารเผยแพร่จำนวนผู้เข้าชม

51642
วันนี้วันนี้61
เมื่อวานเมื่อวาน124
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้185
เดือนนี้เดือนนี้2849
ทั้งหมดทั้งหมด51642
3.236.204.251

ภาพกิจกรรม

2-3
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา...
เปิด 24 ครั้ง
2020-10-14-15-59-21
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายบุญชู ราชสุวรรณ ผอ.รร.บ้านโคกตา...
เปิด 25 ครั้ง
2020-08-13-15-30-36
วันนี้ 12 สิงหาคม 2563 นายบุญชู ราชสุวรรณ ผอ.รร.บ้านโคกตา...
เปิด 118 ครั้ง
2-2
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายบุญชู ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตา...
เปิด 134 ครั้ง
10-3
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. อำเภอสุไหงปาดี...
เปิด 112 ครั้ง
2562-4
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกตาได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ...
เปิด 203 ครั้ง
2562-3
วันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกตา...
เปิด 355 ครั้ง
3-5
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยทางโรงเรียนบ้านโคกตา...
เปิด 229 ครั้ง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2020-01-29-13-50-07
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดทัศนศิลป์พาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ศึกษา...
เปิด 300 ครั้ง
2020-01-15-13-01-40
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เชื่อมั่นในการทำความดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา...
เปิด 352 ครั้ง
2020-01-02-15-50-19
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่...
เปิด 338 ครั้ง
pikul
เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย         ...
เปิด 813 ครั้ง

ข่าวการศึกษา (ครูบ้านนอก)

Facebook โรงเรียนบ้านโคกตา